ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО
    О!  Добре дошли при Петър Богданов !
Тук сте в сайт Петър Богданов: първа страница > втора уникална  масова дейност - същност на дейноста  >  

 място за вашата реклама 

>
> Първа страница
 > Läs på Svenska
> Read in English
> Карта на сайта
> Моето СV-резюме
> Образование
> Квалификации
> Чужди езици
> Компютри
Трудов стаж в:
> Институции
> Икономиката
Науката:
> сензации в био-
   технологията

Гражданското
право-виртуоз

> първа уникална
   масова дейност

> втора уникална
   масова дейност

Наказателното
право - върхове
> първи в Бъл-рия
   осъдени данъчни
   инспектори

>н е д о с е г а е ми властници са вече в  затвора,  как   ги правя  тези  неща
Международна
дейност- рекорди

> Световен рекорд
Желанията ми за
> Професиите
> Място на работа
> Условията
 
> СV-принт вариант

2/ КАТО ЧАСТЕН    
ПРЕДПРИЕМАЧ
Н А М И Р А М : скандинавски:

> клиенти за ваши
   стоки и услуги

> бизнес-партньори
> работодатели и
   работа за вас

> частни лица за
   запознанства

За в Скандинавия
извършвам всички
необходими неща
и регистрации за:

> Бизнес дейност
> Наемна работа
> Лични контакти за
   брак/приятелство

> Hаеми-офис/жил
 
Правя за цял свят:
> Вашата реклама
> Сайтове за вас

Две думи за :
> скандинавско-
   българското
   дружество


Приятелство с мен
> Ти ли си Тя ?
> Вие ли сте те ?
> Къде живея аз
> Лични качества
> Интересите ми
> Спорт
> Фотоалбуми
 
Може би интересни
> за Вас новини
 
.

 Втората  -  твърде уникална масова дейност

 

Преди да ви запозная със същността на тази дейност , най-напред искам да ви кажа че :

 • това продължава да бъде изключително актуално и полезно за абсо- лютно всички граждани, които имат трудов стаж И ОТ ПРЕДИ 97 г.;

 • че според нашето законодателство това завинаги остана актуално и неизбежно за осъществяване от всички, които са работили и преди 97 г .;

И това остана  актуално завинаги, защото според  Кодекса за социалното осигуряване - то размерите на всички пенсии, които хората получават в момента или ще получат в бъдеще се определя от два отделни фактора :

 

 

  1/ От индивидуалния коефициент от трудовия стаж направен преди 97 г.

 

 2/ И от индивидуалния коефициент от трудовия стаж след 97 г..

 

 

Тъй, че всичко, което се намира тук в сайта може да бъде полезно за изпо- лзване от Вас сега, или за използването за доброто на Вашите по-възрас- тни , близки Ви хора !

 

 

Същоо така бих желал да Ви кажа,  че този  единствен  по рода си в Бълга-

рия юридически труд го издадох и публикувах през  97 г. на един  разби- раем  от всеки език,  форма и начин за използване.

 

 

 

Сега всичко това съм го актуалиризал, осъвременил и приспособил за удачно и напълно безплатно използване в красив и функционален он- лайн вариант !  

 

 

 

Ако желаете сега може да направите необходимото , за да намерите своя, или на близки ви хора най-високия индивидуален коефициент относно Вашия или техния стаж  отпреди 97 г., за да получите Вие ли те - възмож- но най- голямата по размер- отпускана- от държавата пенсия . Също така е

 

 • полезно да знаете, че ако сега намерите по-висок свой коефициент отколкото е бил този, чрез който вече е била отпусната една пенсия, то може да искате пенсията да бъде преизчислена и отпусната в нов по-голям размер !

 

Дори лично на Вас да не ви предстои скоро отпускането на пенсия, би би- ло добре човек да помисли навреме за това, което го чака в бъдеще, за да не съжалява за пропуснатите шансове и възможности !

 

 

 

 

Ако сега желаете да използвате осъвременения онлайн вариант за нами- ране на най-добрия индивидуален коефициент - кликнете тук ! Може да  използвате онлайн варианта напълно безплатно , сега и  веднага като кликнете тук !   Онлайн вариантът е много по-красив, по-функционален и по-удобен за използване !

 

 

 

Но моята препоръка е:

 • първо прочетете следващите редове , за да разберете по-добре за какво всъщност става въпрос ! И тогава пак можете да отидете към онлайн варианта от дадената и в долния край на страницата връзка към него !

 

А сега с удоволствие  и от сърце Ви пожелавам приятно четене, и разбира се - късмет и сполука !    

.

 

Всяка търси това, което намира !!)) щракни тук

 

Вълшебен имот
.

.

На приказна цена

 

Сайтове за  всичко и за всеки от www.Vsi4ko.net 

щракни тук

Най-евтините имоти в България щракни тук

 

 

 тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

 

тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

                                                     ЗА  КАКВО СТАВА ВЪПРОС ?

 

1. От 01. януари 96 г. влязоха в сила- увреждащи интересите на непосветените граждани, изключително сложни във фактическо, практическо, математическо и правно отношение промени в пенсионното законодателство, налагащи преизчис- ляване на всички отпуснати вече до тогава и новоотпусканите от този момент нататък пенсии по други начини, и в зависимост от други фактори – различни от тези, които са били използвани и взимани впредвид , някога , назад във времето, когато са били отпускани и изчислявани пенсиите.

 

 

2. в Б-я – средствата за пенсии са недостатъчни. Но пенсионерите за значителна част от избирателите. Това принуждава различните партии , когато са на власт –да им обещават значителни повишавания на пенсиите, които обещания българските власти НЕ мислят да изпълняват в действителност.

 

 

3. И понеже няма пари за това, то властите непрекъснато въвеждат нови и нови методики за преизчисляване и актуализация на размера на пенсиите, които нови методики, стават все по-сложни и все по-трудноразбираеми за огромната част от самите пенсионери и останалата част от гражданите.

 

 

4. И след всяко едно поредно такова неразбираемо от обикновените хора нововъ- ведение, то властитте  обещават, че това нововъведение, вече ще доведе до спра- ведливо изчисление и преизчисление на пенсиите, което пък от своя страна ще доведе до увеличаване на размера на пенсиите.

 

 

5. Но парите за пенсии не могат изведнъж да станат повече- като да паднат от небето, за да може да се получат тези обещавани увеличения ! ! !

 

 

6. И целта на тези нови, изключително сложни и неразбираеми от хората методики за изчисления и преизчисления на размера на пенсиите е именно такава, а именно – хем пенсионерите да си мислят, че тези нови и сложни методики са вече наистина справедливи и че по тях , и чрез тях ще получат обе-щаваните им от властите увеличения,  хем на практика това да не може да стане.

 

 

7. И ТЪЙ КАТО ТЕЗИ НОВИ МЕТОДИКИ СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЛОЖНИ, ТО ОТДЕЛНИЯТ, ОБИКНОВЕНИЯТ ПЕНСИОНЕР НЕ РАЗБИРА И НЕ МОЖЕ ДА РАЗБЕРЕ ЗАЩО НЕГОВАТА ПЕНСИЯ НЕ СЕ Е УВЕЛИЧИЛА СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПОРЕДНАТА НОВА МЕДОДИКА .

 

 

8. и в масовия случай – около 95 % от пенсионерите през 96 г. видяха, че техните пенсии въобще и не се увеличиха, така както това им бе обещано, че ще стане след въведената тогава нова методика. Но заради неразбираемите сложнотии, то всеки пенсионер си мисли, че самият той си е виновен,  че не е получил увеличение, за- щото не разбира и не знае какво трябва  да направи.

 

 

9. това чувство за собствена вина у всеки, се подсили от факта, че по новите мето- дики за преизчисление на пенсиите през 96 г., то на 4- 5% от пенсионерите  им се увеличиха малко пенсиите, което  от страна на властите именно така бе предвари- телно предвидено да стане с рекламна и пропагандна за тях цел, но остана- лата - огромна част от пенсионерите не получиха никакво увеличение на пенсиите си.

 

 

10. така до тук и с това власттите си бяха направили достта предвидливо тези рек- ламни планове и предвиждания защото :

 

 

а/ първо: много добре знаеха, че пенсионерите като най-бедната част от населени- ето, не можеха да си позволят ползването на скъпи адвокатски услуги и услугите на отлични математици и компютърни специалисти, които да им дадат разяснения и консултации, какво и как трябва да го направят ,за да могат да се надявят, че като направят това , то и техните пенсии ще получат увеличения , чрез преизчислени- ето им по тези нови,сложни начини

 

 

б/ второ: то властта също така добре знаеше, че именно поради тази изключител- на бедност на пенсионерите,  заради това, то и въобще в Б-я няма адвокати, които да се занимават и да извършват услуги в пенсионното право- тъй като потенциалните клиенти за тези услуги – бедните пенсионери нямат въз-можност и не могат да заплатят тези услуги.

 

 

г/ трето:също така властта знаеше, че при тези изключително голями сложнотии, то не е достатъчно човек да е само юрист, за да може да се справи с тях, а трябва  и едновременно с това  отличен математик, компютърен специалист и статистик , който да притежава данните за едни предишни 50 (петдесет- годишни) периоди и да знае как да използва тази информация.

 

 

д/ четвърто: и властта, знаейки отлично всичко това, хитро си беше направила сметките, кроежите и плановете, че заради всички тези обстоятелства, то пе- нси онерите ще останат безпомощни, беззащитни и объркани и незнаещи какво да правят, като при това ,заради своята си некомпетентност в тази сложна материя,  ще обвиняват себе си, че не знаят какво да направят , за да им се увеличат пенси- ите, а няма да обвиняват властта за това.

 

 

11. Но аз като едновременно – способен юрист, отличен математик с добри компютърни познания, и притежаващ всевъзможните статистичеки данни, то зае- дно с с няколко мои близки сътрудници, някои от които направо компютърни гении, които сега работят в САЩ за гиганската софтуерна фирма “Майкрософт”- напълно и тотално обърках и провалих плановете и кроежите на властта, като:

 

 

а/ издадох такава -и толкова подробна и разбираема от всички хора правна литература и съпътсвуващите я -  услуги, образци на доку- менти и помощ, които заради огромния им тираж бяха много евтини (на цената на един вестник- то и във вестникарски формат я издадох) и така вси- чко това беше достъпно за всеки.

 

 

в/ правната литература , която е все още актуална относно трудовия стаж на хора- та направен от тях преди 96 г. и  получаваните преди 96 г от тях възнаграждения, от които се  изчислява  индивидуалния им коефициент за времето от преди 96 г. се казваше “Лични и наследствени пенсии за изслужено време и старост”. (По-надолу съм Ви дал препратка  и към нея - към  целия този печатен архив, и може да го раз- глеждате и  използвате  както намерите за добре ! ! !

 

 

12. В тази информационно рекламната брошура, с която по един тотален и евтин начин на реклама, чрез специален за това екип,  "залях" пощенските кутии в по-го- лямите градове ,то на последната – 2-ра страница в тази брошура, дадох адресите на разкритите бързо от мен- специално за тази услуга-  офиси в по-голямите градо- ве – София, Пловдив, и други.

 

 

13. В тези офиси гражданите получаваха допълнителни консултации и помощ .

 

 

14. Така, освен, че продадох грамадно количество от споменатата литература, то за около една година привлякох и като клиенти- получили консултации и помощ и в офисите ни – повече от 38 000 (тридесет и осем хиляди) граждани, с чието огромно доверие и разбира се ,с чиито персонални данни все още разполагам.

 

 

15. Но преди да направя това за всички останали граждани на България, то първо създадох правния прецедент, чрез като по този начин направих необходимото -най-напред на моите роднини да намеря най-изгодните за тях – вече по новите условия – три години от трудовия им стаж преди 96 г., от които поисках да им бъ-дат преизчислени получаваните пенсии. Та чрез това преизчисление на пенсиите им - за доходи от други години от стажа им направен от тях преди 96 г, да получат- възможно най-високата за тях пенсия според новите- тогава приети методики. 

 

 

16. Този прецедент не стана така лесно, защото властта и така наречените специа- листи и всевъзможни експерти от Националния Осигуртелен Институт от най-ви- соко ниво, бяха дали - противоречащи на закона- свои писмени указания в собст- вения си служебен бюлетин. Тоест- те не разбираха собствения си закон ! ! !

 

 

17. Аз сломих тази чиновническа наглост и чуство за безпогрешност , чрез едно съ- дебно дело , със молба от 93 (деветдесет и три листа) подробни обяснения и разя-снения за логиката и разпоредбите на закона. Разбира,се за всичко това имаше и един злобен отзив в потънал в дългове тогава- малотиражен вестник “Дума”, който бе орган на тази политическа сила, която си мисли, че пенсионерите са нейни запазени избиратели-  и интересите , кроежите и планове в това отношение- на  която политическа сила  провалих и разясних на гражданите.  

 

 

18. И след като по този начин, на моите роднини им бяха преизчислени своевреме- нно - от желани и намерени от мен-  техни нови най-благоприятни за  размера на вече познатия индивидуален коефициент – нови, други три години от стажа ,то та- ка- чрез преизчислението на пенсиите им от тези други ,нови три години от стажа им - те  получиха увеличения средно с около с 40% (четиредесет процента) в срав- нение с дотогава получавания размер на пенсиите им.

 

 

 

19. От този момент- нататък- след сломяването на чиновническата наглост и неком- петентност, след създаването на този прецедент  -вече имах възможността и сигу-рността, че мога да направя това за всички останали граждани, което и направих в действителност.

 

 

 

Кратко описание в какво се състоеха тези тогавашни    измами от страна на властта

 

 

1. До тогава – началото на 96 г. – размерът на пенсиите се определяше и изчисля- ваше въз основа на възнаграждението получено от един човек за период от пос- ледователни 3 (три) години от неговия трудов стаж.

 

 

2. И преди 96 г. -като му е идвало да се пенсионира, то всеки човек сам си избира- ше, опре- делеляше  и представяше на властите тези последователни  3 (три) годи- ни от своя стаж преди 96 г., от възнаграждението, от които 3 (три ) години той иска да му бъде определен размерът на пенсията.

 

 

3. И до тогава – по използваните до 96 г. методиките за определяне на размерите на пенсиите , то тези  3 (три) години – през които един човек бе получавал най-ви- сокото, най- голямото като абсолютно число  размер на възнаграждение му даваха най-голямата пенсия. И хората са си избирали, по времето на тези пре- дишни медотики- именно тези 3 (три) години от своя стаж- през които са получава- ли най-голямо като абсолютно число възнаграждение (заплати).

 

 

4. Но от началото на 96 г. , по новите приети тогава правила, вече най-голямото като абсолютно число възнаграждение (заплати) за дадени 3 (три) от всеки стаж  не гарантираше най-голяма пенсия

 

 

5. Защото тогава – през 96 г. се въведоха вече познатите Ви – така наречени инди- ви дуални коефициенти, посредством които вече се определяха и преизчисляваха размерите на пенсиите.

 

 

6. Но тези индивидуални коефициенти , вече бяха не някакви абсолютни вели- чини, а бяха изключително и само  относителни величини, които отно- сителни величини вече не зависеха само от размера на получаваното от един човек възнаграждение за дадени 3 (три) години от неговия стаж

 

 

7. Тези индивидуални коефициенти представляваха вече съотношението (частно- то) което се получава като се раздели неговото възнаграждение за тези  избрани някога от него при действието на старите правила - 3 (три) години на средната работна заплата за България  за същите тези някошни три години.

 

 

8. И в точно това се състоеше капанът, измамата и злоупотребата от страна на властите ! !

 

 

9. Защото , когато някога се е пенсионирал при действието на старите правила, то човек не е търсил за кои три години ще има най-високо съотношение между получаваното от него възнаграждение и средната работна зап- лата за страната, тъй като тогава не са съществували тези правила и тези инди- видуални коефициенти за определяне чрез тях на размера на пенсията му.

 

 

10. При действието на старите правила , човек е търсил само през кои три години от стажа си е имал най-високото като абсолютно число възнаграждение (за- плати), а не е търсил и не се е интересувал какво ще се получи, ако неговите запла- тите  за тези негови три години се разделят на средната заплата за страната за съ- щите тези три години

 

 

11. тоест – през целия си живот може да е получавал най-високата си като абсолю- тно число заплата в размер на 1000 (хиляда) лева. И някога именно  от от тези свои 3 (три) години от стажа си, е поискал да му бъде изчислено и отпусната пенсия.

 

 

12. Като през тези три години ,през които той е получавал 1000 лева заплата, то средната работна заплата за страната може да е била пет пъти по- висока – напри- мер 5 000 лева. И така неговия индивидуален коефициент за през тези тогава изб- рани три години се получава , че е 1000 делено на 5000 равно на  0,20 (нула цяло и двадесет стотни).

 

 

13. Но тогава, той не се е интересувал какво ще стане , ако неговата заплатата се раздели на средната заплата за страната  и именно за това е поискал да му бъде дадена пенсия изчислена  от тези години през които е получавал 1000 лева запла- та, която е била най-голямата като абсолютно число за самия него през целия му стаж.

 

 

14. Но през други три години от стажа си може да е получавал много по-малка като абсолютно число заплата – например само 300 лева, но през тези години средната заплата за страната да е била пък само 100 лева. Така неговия индивидуален кое- фициент, ако се изчисли от тези години, ще е  300 делено на 100 равно на 3.00 (три цяло).

 

 

15. Но тогава, когато се е пенсионирал при старите правила той не се е интересу- вал кога е получавал 300 лева заплата и не е представил в пенсионното документи за размера на заплатата си за това време от стажа си ,когато заплатата му е била само 300 лева.

 

 

16. И сега вече при правилата, които започнаха да действуват през 96 г. за преизчи- сляването на старите и изчисляването на новоотпусканите пенсии , то за да не бъ- де ощетен и измамен от новите правила, този човек трябва да започне да търси, през кои години от стажа - какви заплати е получавал и да започне да ги дели да средната работна заплата за страната за всяка година от стажа си, за да види, име- нно от кои три години от стажа си, то ще има най-голям индивидуален коефициент.

 

 

17. И след ,ако може да се справи със всичко това, то да подаде една нова молба до пенсонното, която да бъде придружена с документи за размера на заплатите му от други три години, за които вече той ,чрез тези сложни изчисления е разгадал – че именно за тях има най-висок коефициент. И да поиска  пенсията да му бъде пре- изчислена от тези други три негови години от стажа му.

 

 

18. И не са само това сложнотиите, ами има и много други например. Като как да ра- збере кои са именно тези  негови 15 (петнадесет) последни – по смисъла на закона- години от които има право да си избира три години от тях, или пък това са общо само последните петнадесет години броени от 96 назад – тоест тези само от 81 до 96 г.  и т.н..

 

 

19. Как да постъпи, ако има прекъсване в стажа си,как в тези случаи се изчислява кои са неговите последни петнадесет години и т. н. Като пък ако е работил през някое време като трудоусроен (с намалена работоспособност) -както са работили по едно или друго време от стажа си повече от 50% процента от гражданите – нап- ример жените по време на бременност и пр.- всичко става много , много сложно за обикновения човек.

 

 

 

20. И не на последно място: как  и какво да направи, за да поиска от предприятия и фирми да му дадат документи за заплатите му през един голям период от време, длъжни ли са те да му дават тази информация и в какви срокове трябва да му я да- дат ,та  като вече се сдо- бие с тази информация, то въз основа на нея , да започне да прави сметки и изчисления, с цел да разкрие, за през кои три години от стажа си се получава най-високия му индивидуален  коефициент.

 

 

 

21. И най-накрая, ако може са се справи с всичко това, то да подаде заветната нова молба до пенсионното, с така приложените документи за заплатите му, от така сло- жно намерените други три години от стажа си , и да поиска пенсията да му бъде преизчислена вече от тези други три негови, години, които по новите правила се явяват най-добри за него.

 

 

 

23. Е - всичко това аз го направих , като чрез вестника “Лични пенсии” обясних много подробно и с нагледни примери всеки един възможен случай.

 

 

 

24. Подготвих и ги снабдих със всички възможни типови образци на всички въз-можни случаи и молби, и направих програма , с която се излисляваше най-добрия коефициент за всеки , за във всички възможни  и сложни случаи.

 

 

25. И клиентът ни излизаше от офисите - с готовата молба до пенсионното с всич- ки направени в нея искания , и цитираните законови тесктове въз основа на които се правят тези искания, и с всички приложени  изчисления, за да не объркат нещо чиновниците.

 

 

 

26. И ефектът стана лавинообразен. Първите започнаха да се похвалват на втори- те и т.н. И поради масовостта, то това въобще не беше скъпа услуга и така тя беше достъпна за всеки желаещ.

 

 

 

От примерите, които тук и сега  виждате  и ще видите и в другите части от този сайт то,чрез тях узнавате най-добре за:

 

 • перфектния ми и изключително успешен начин на работа, и за в тези случаи,ко- га то искам или не искам –то задълженията ми налагат да контактувам с държа-вните  и общинските органи и чиновници и те  :

 • трябва да бъдат принудени, качествено и в срок да си изпълнят наложените им от закона задължения и да реализират дадените на гражданите права

 

 

  а.  в тези случаи, аз пиша искането (молбата), като в нейното начало – правя една обяснителна част, с цитати на текстовете на конкретните закони, които регламен- тират една или друга материя.

 

 

б. това го правя , защото знаем ниското ниво на компетентност на държавните и общинските чиновници в България, които се назначават на постовете си, не зара - ди качествата си , а заради верността си към един или друг управник съгласно из- вестния принцип за това,който гласи – “ Колкото по-прост - на толкова по-висок държавен пост !

 

 

в. по този начин с тази първа обяснителна част – обучавам съответния чиновник или група чиновници – относно това , което те са длъжни да направят, защо тряб- ва да го направят, по какъв начин трябва да го направят и в какви срокове трябва да го направят, и какви са възможните санкци за тях, ако не изпълнят всички тези свои задължения.

 

 

г. към тези молби прилагам и пълен проект на документа, чието издаване искам.  Като в  този проекто-документ също слагам като приложение, относимите към него законово текстове.

 

 

д.  и , ако  за издаването на един или друг документ, то трябва да се направят и ня- какви регламентирани от закона изчисления, то в този проект аз съм направил те- зи изчисления и съм дал пунтуални обяснения - защо , как и въз основата на какви нормативни актове са направени тези изчисления.

 

 

е. така за съответния чиновник, група чиновници, кой знае защо наричани от зако- на  специалисти или  експерти, областни управители и пр. , остава само елемента- рната задача, да прочете написаното и обясненото му , да провери (ако има тези способности) проекта на искания документ, да се запознае със предвидените от закона санкции , ако не изпълни задълженията си-и ДА ПОДПИШЕ, ПОДПЕЧАТИ, ИЗДАДЕ И РЕГИСТРИРА ИСКАНИЯ  ДОКУМЕНТ , с който удоволетворява едно или друго право на съответния гражданин.

 

 

ж. по абсолютно същия начин постъпвам и когато подавам различни молби или жалби до органите от съдебната власт- съдии, прокурори и следователи, когато това се е налагало.

 

 

з. тоест давам им пълните цитати и цели закони, разяснения за смисъла и значени- ето, и ако има съдебна практика по съответната материя, то им давам в пълен текст и тази съдебна практика, а ако поради , новостта на един или друг закон, то все още няма съдебна  практика на Върховите Съдилища по нея, то аз правя тъл- куването и обяснението на закона с понятни за разбиране примери и пояснения, следващи от законите на формалната логика.  Тоест  аз създавам съдебната прак- тика.

 

 

и.  чрез така съставяните от мен  молби и проекти на документи ,по този начин ли- шавам съответният държавен чиновник от възможността да извършва произвол. Лишавам го от възможността да се опита да кръшка от това, то иска закона от него.

 

к.  не, че не може практически да кръшне, но ако си позволи да кръшне,то това ста- ва много по-трудно, тъй като е измъчван от мисълта, че при абсолютно всякакво положение, то все ще намеря законния начин да му потърся отгвороност , с което ще му  усложня живота така, както той със своето кръшкане от закона усложнява живота на гражданите ! ! !

 

 

И като подадат така съставените им и приготвени им от нас документи, с всички обяснения и разяснения за държавните чиновници – гражданите бързо и безпро- блемнно се сдобиваха с това което им се полага по силата на закона !!

 

Сега  от от по-долу дадените връзки може да изберете, какво желаете да направите или разгледате по-нататък :

 

 

 • Ако сега желаете да използвате осъвременения онлайн вариант за намиране на най-до- брия индивидуален коефициент - кликнете тук ! Може да  използвате онлайн варианта напълно безплатно , сега и  веднага като кликнете тук !   Онлайн вариантът е много кра- сив, функционален и удобен за използване !

 

 

 

 • Ако желаете просто да разгледате като доказателство и от любознателност пу- бликуваното през 97 г. печатно издание по тази материя - по времето, когато Инернетът не беше това, което е сега, то целият този архив - в оригинала си - е на ваше разположение и от страницата с доказателствата, към която може да отидете като кликнете тук > към страницата с доказателствата

 

 •  и  изберете това, което искате да разгледате от него .

 Последното  обновяване  на  информацията  в  сайта  е  направено  на   03-04-2013

.
> Първа страница
> Läs på Svenska
> Read in English
> Карта на сайта
> СV  -резюме
> образование
> квалификации
> чужди езици
> компютри
Трудов стаж в:
> институции  
> икономиката
Друга моя дейност в:
Гражданското
право-виртуоз
Наказателно право
>осъдени данъчни
едосeгаемите са
   в  затвора, как  ги
   правя тези неща

Международна
дейност-рекорди
> световен рекорд
Желанията ми за
> професиите
> място на работа
> условията
2/ Като частен  
предприемач :
намирам : скандинавски :
..................................
> клиенти за ваши
    стоки и услуги

> бизнес-партньори
> работодатели и
    работа за вас

> частни лица за
   запознанства
За  в  Скандинавия
извършвам всички
необходими   неща
и   регистрации  за:
> бизнес дейност
> наемна работа
> лични контакти за
    брак/приятелство

> наеми-офис/жил
Правя за цял свят:
> вашата реклама
> сайтове за вас
Две думи за :
> скандинавско-
   българското
   дружество

Приятелство с мен
> ти ли си Тя ?
> вие ли сте те ?
> къде живея аз
> лични качества
> интересите ми
> спорт
> фотоалбуми
Благодаря Ви , че посетихте моя сайт !  Това е много любезно от Ваша страна ! Пожелавам Ви всичко най-добро в света !
© 2005 Петър Богданов. Всички права запазени. Уеб дизайна и всичко друго в сайта е сътворено от мен- Петър Богданов