ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО
    О!  Добре дошли при Петър Богданов !

Тук сте в сайт Петър Богданов: първа страница > втора уникална масова дейност >доказателства > лични пенсии онлайн 1 стр

 

 място за вашата реклама 

   лични пенсии 2 стр

лични пенсии 3 стр

лични пенсии 4 стр

лични пенсии 5  стр

лични пенсии 6 стр

лични пенсии 7 стр

лични пенсии 8 стр

 

ЛИЧНИ ПЕНСИИ ЗА ИЗСЛУЖЕНО ВРЕМЕ И СТАРОСТ
- УКАЗАНИЯ -
 

 -  1  страница  - онлайн вариант

УВАЖАЕМИ ДОВЕРИТЕЛЮ,

 

Искрено се радваме, че сте ни се доверили и искрено желаем да ви помогнем да получите възможно най-високия размер на пенсията.

 

 

 

Както вече разбрахте, това тук е осъвременения вариант на изданието  ми от 97г., което е приспособено да бъде използвано  към - и във настоящия момент онлайн напълно безпла- тно!                     

 

 

Така, че от сърце ви пожелавам Успех и Сполука ! 

 

 

 

Преди да направите, каквото и да е, най-напред прочетете внимателно един път тези указа- ния и едва след прочитането им до край - се заемете с изпълнението им.

 

 

 

И, ако напълно изпълните дадените по-надолу наши указания, то можете да бъдете абсолютно сигурни, че размерът на пенсията, който ще получавате ще бъде наистина възможно най-високия за вас.

 

 

За да изчислим кой е възможно най-високия размер на пенсията ви. и за да определим от кои точно години от трудовия ви стаж се получава този възможно най-висок размер на пенсията, то:

 

 

 • вие с наша помощ трябва да се снабдите с документи - удостоверения - за полученото трудово възнаграждение за всички тези години,  от вашия трудов стаж отпреди 96 г. от които години в конкретния случай имате право да изберете 3 от тях за определянето на размера на пенсията.

 

 

По-нататък е обяснено, кои са тези години от трудовия стаж, от които човек има право да избере 3 от тях за определянето на размера на пенсията.

 

 

 

Водени от нашите обяснения вие ще разберете за кои години от трудовия стаж трябва да се снабдите с удостоверения за получените през тях възнаграждения.

 

 

 

Към тези указания са приложени образци на молби, с които молби се изисква от отделните предприятия (организации, учреждения и фирми) издаването на удостоверенията за получените през време на работата ви в тези фирми трудови възнаграждения.

 

 

 

И след като от нашите обяснения разберете за кои години от трудовия стаж трябва да се снабдите с удостоверения за получените през тях възнаграждения, тогава ще:

 

 • подадете до съответните предприятия (организации, учреждения и фирми), в които са направени тези години от трудовия стаж, молбите за издаването на удостоверенията за получените през тези години възнаграждения.

 

 

След като се снабдите с документите за получените възнаграждения за всички тези години, от които имате право да си изберете 3 от тях, вие ще ни ги предоставите и ние ще изчислим кои са най-благоприятните за вас 3 години.

 

 

Най-малкия възможен брой на отделните варианти за изчисляването на размера на пенсията е 145. Или това означава:

 

 

 • че всяка пенсия може да бъде изчислена най-малко в 145 различни размера, а най-големия брой на тези варианти в някои случаи е повече от 1250 и само един-единствен от тях е най-добрият, гарантиращ получаването на действително най-високия възможен за вас размер на пенсията.

 

 

И нашата обща задача се състои именно в това - да намерим кой- един-единствен от целия този огромен брой варианти ви гарантира получаването на възможно най-висока пенсия.

 

 

 

 

ТОЧКА № 1

 

КАКВО СЛЕДВА ДА НАПРАВИТЕ ?

 

 

Най-напред трябва да установите към коя от следните четири категории се отнасяте вие:

 

 

  1.1/ Получавате лична пенсия за изслужено време и старост;

 

 

  1.2/ Кандидатствате за отпускане на лична пенсия за изслужено време и старост;

 

 

  1.З/ Получавате наследствена пенсия за изслужено време и старост;

 

 

  1.4/Кандидатствате за отпускането на наследствена пенсия за изслужено време и старост.

 

 

Ако получавате вече пенсия - то, за да разберете какъв е вида на пенсията, която получавате, можете да прочетете някое от пенсионните решения (разпореждания), които притежавате - примерно пенсионното решение (разпореждане), с което ви е отпусната пенсията или някое друго, отнасящо се за същата пенсия.

 

 

 

А, ако сте ги загубили тези пенсионни решения (разпореждания), то трябва да знаете, че :

 

 • ако сте се пенсионирали, поради навършена възраст и навършени години трудов стаж, то вие значи получавате лична пенсия за изслужено време и старост.

 

 • ако получавате пенсия, защото е починал ваш наследодател, то, ако той е имал навършен стаж за пенсия, но все още не е бил пенсиониран, или ако вече е бил пенсиониран, поради навършена възраст и навършен трудов стаж, то в такъв случай наследствената пенсия от него, която вие получавате е наследствена пенсия за изслужено време и старост.

 

 

Ако пък кандидатствате за отпускането на пенсия, то имайки предвид, казаното по-напред можете да установите за каква пенсия кандидатствате - за лична или за наследствена пенсия за изслужено време и старост.

 

 

След като установите към коя категория се отнасяте ще прочетете какви са указанията за нея.

 

 

Преди да продължим с указанията ще дадем някои общовалидни положения за изброените видове пенсии.

 

 

ЛИЧНИ ПЕНСИИ ЗА ИЗСЛУЖЕНО ВРЕМЕ И СТАРОСТ

 

 

За определянето на размера на пенсията, човек има право да си избере 3 последователни години от последните свои 15 години трудов стаж, като:

 

 • тези последни 15 години трудов стаж, от които може да се изберат 3-те последо- вателни години трябва да са направени най-късно до 31 декември 1996 г.

 

 

Като също така, този последен 15-годишен стаж направен най-късно до 31 декември 96 г, от който стаж се избират 3 години, може да е придобит за период от време по-голям от 15 календарни години ! ! !

 

 

 • този трудов стаж може да е придобит примерно за 17, или за 20, или за 25 и повече календарни години, ако през определени периоди от време, човек не е работил.

 

 

Тези последни 15 години трудов стаж преди пенсионирането, направени най-късно до 31 декември 96 г, всеки отделен човек ги е придобил през различен период.

 

 

За един човек това е :

 • примерно периода от 65 г. до 80 г,

 

 • за друг човек това е примерно периода от 71 г. до 88 г.,

 

 • за трети човек този последен 15-годишен трудов стаж направен преди пенсиониране- то, най-късно до 31.12.96 г. може да е придобит примерно за периода от 73 г. до 94 г. и т. н.

 

 

3-те последователни години, които човек си избира от своите последни 15 години трудов стаж направен преди пенсионирането и придобит най-късно до 31.12.96 г. също могат да бъдат придобити за повече време от 3 календарни години, могат да бъдат придобити примерно за 4, 5, 6 и повече календарни години.

 

 

 

 • много хора погрешно разбират, че може да изберат 3 последователни години трудов стаж само, ако те се равняват на точно 3 календарни години.

 

 

 • в много случаи, когато 3-те последователни години трудов стаж не са придобити за точно 3 календарни години, а са придобити за по-дълъг период от време, то именно тогава пенсията е най-висока.

 

 

А, ако пък преди 31.12.96 г. човек е работил като трудоустроен преди да се пенсионира, то тогава може да избира 3 години не само от последните свои 15 години трудов стаж преди пенсионирането му, направени най-късно до 31.12.96 г., но може да избира ,които си иска 3 години и от преди своето трудоустрояване. ! ! !

 

 

 

Като 3-те последователни години, избирани от него може и да са отпреди тези последни му 15 години трудов стаж направен преди пенсионирането му, стига те да са направени преди неговото трудоустрояване. В този случай не се прилага ограничението, че може да се избират 3 години само от последните 15 години трудов стаж направени преди пенсиони- рането и преди 31.12.96 г.

 

 

 • А, колкото е по-голям броят на годините, от които може да се изберат 3-те години, от които се определя размера на пенсията, толкова е по-голям шансът да бъде намерен нейният действително най-голям възможен размер.

 

 

И ТОЗИ ШАНС ЗА ПО-ГОЛЯМ ИЗБОР, РАБОТИЛИТЕ КАТО ТРУДОУСТРОЕНИ, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ТРЯБВА ДА ГО ИЗПУСКАТ, ЗАЩОТО В ПОВЕЧЕТО СЛУЧАИ РАБОТАТА, КОЯТО СА РАБОТИЛИ ПРЕДИ ТРУДОУСТРОЯВАНЕТО ИМ  (ИЛИ ПРЕДИ ИНВАЛИДИЗИРАНЕТО ИМ) ЗА ВРЕМЕТО СИ Е БИЛО ПО-ДОБРА ПЛАТЕНА, ОТКОЛКОТО ТАЗИ, КОЯТО СА РАБОТИЛИ КАТО ТРУДОУСТРОЕНИ ! ! !

 

 

 

 

За определянето на размера на пенсията, освен избираемите 3 години, се взима и всичкия трудов стаж придобит след 1 януари 97 г, но това се отнася само за тези, които преди да се пенсионират са работили и след 1 януари 97 г.

 

 

 

ТОЧКА № 2

 

 

ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ ЛИЧНА ПЕНСИЯ ЗА ИЗСЛУЖЕНО ВРЕМЕ И СТАРОСТ, ИЛИ КАНДИДА- ТСТВАТЕ ЗА ОТПУСКАНЕТО НА ТАКАВА ПЕНСИЯ

 

 

 • Припомнете си колко години е целият ваш трудов стаж преди пенсионирането ви! Колко години трудов стаж сте направили преди да се пенсионирате?

 • По-голям ли е от 15 години, или НЕ ?

 

 

Ако целият ваш трудов стаж преди пенсионирането ви е по-голям от 15 години, то отивате направо на точка № 4 като кликнете тук , а ако целият ваш трудов стаж преди пенсионира- нето ви е по-малък или точно равен на 15 години, то отивате на указанията в следващата точка № 3.

 

 

 

ТОЧКА № З

 

 

Вие трябва да се снабдите за всичките години от вашия трудов стаж преди пенсионира- нето ви с удостоверения за получените през тях възнаграждения.

 

 

КАКВО СЛЕДВА ДА НАПРАВИТЕ ?

 

 

 • Трябва да си припомните кога, къде сте работили, откакто сте започнали да работите до пенсионирането ви.

 

 

Ако сте си запазили трудовите книжки това е доста лесно. Ако пък сте ги загубили, но вече сте се пенсионирали, то тогава, ако сте си запазили вашият екземпляр от предложението-молба за пенсионирането ви, което се подава до пенсионните органи от последното предприятие, в което сте работили преди пенсионирането си, то на стр. 2 и стр. З от него по календарна последователност е описан трудовият ви стаж - описано е кога, къде сте работили.

 

 

 

За всяко едно от предприятията (организациите, учрежденията и фирмите), в които сте ра- ботили, е посочено неговото име, датата на постъпването ви в него и датата на напуска- нето.

 

 

 

До всяко едно от тези предприятия (организации, учреждения и фирми) вие трябва да по-дадете молба да ви издадат удостоверения за получените през време на работата ви в тях възнаграждения.

 

 

 

Ние сме ви дали готови молби. Ето изглеждат в началото си те и ето как ще извършите тяхното попълване.

 

     ЛИЧ                                              ДО .............................................................................
                                                             (предприятие, дружество, учреждение)
ВНИМАНИЕ  ! ! !                               Гр. (с) ........................................................................
ПРОЧЕТЕТЕ ДОКРАЙ  ! ! !

М О Л Б А

  от

  Име...................................................................................................................... ЕГН................................
  л.к. ....................№.................... изд. на ..................................... от   МВР- гр.........................................
  гр.(с)............................. п. к ...................... общ. .................................. обл..............................................
  ж.к.....................................ул. ......................................................................................... № .......................
  бл. ..................... вх.......................етаж .................... ап.  ......................... тел. .......................................
 

          Моля за целия календарен период от....................................до.............................................. да ми

                                                                                     (дата)                                       (дата)

 

бъдат издадени удостоверения за полученото - помесечно - от мен брутно трудово възнаграждение, кои- то удостоворения в този им вид - с помесечно вписаните в тях суми - са ми необходими за определянето на най-благоприятния размер на пенсията ми в съответствие с новия начин за това приет с Закона за из- менение и допълнение на Закона за пенсиите (ДВ, бр. 27/96 г.), ЗИДЗП (ДВ, бр. 67/96 г), ПМС №176/от18 юли 96 г. (ДВ, бр. 62/96 г.) и ПМС № 239/от 23 септември 96 г. (ДВ, 83/96 г.) вариантите, за който  размер  в най-добрия случай са най-малко 145 на брой и само един от тях е най-благо приятния за мен.

 

 

 

Макар, че засега, не ви е необходим целият образец на тази  молба, състоящ се от две стра- ници ,то може да го видите целия в отделен прозорец като кликнете тук ! Тоест - като кликнете тук !- можете да видите целия образец и да го принтирате БЕЗ да ви се губи връзката  със тази страница, която четете в момента , без да ви се затваря  страницата, която четете в момента !   След това малко отклонение - продължаваме с темата

 

 

И така :

 

Примерно от трудовата ви книжка или от предложението-молба за пенсиониране сте уста- новили, че сте работили през целия ви трудов стаж в две предприятия.

 

 

 

В първото от тях - Завод "Химстрой" - гр. София - сте постъпили на 15.01.70 г. и сте го напуснали на 31.12.60 г. взимате една молба и със молив на първия ред от нея, който има текст:

 

 

"ДО .................................................................................................

(предприятие, дружество, учреждение)

 

 • записвате името на предприятието, или е случая след "ДО" записвате с молив !: Завод "Химстрой".

 

 • на втория ред в тази молба, който има текст: "ГР. (С.)........ " след "ГР. (С.)" записвате пак с молив името на града (селото) на това предприятие, или на втория ред в случая записвате  "София".

 

Името на предприятието и населеното място, в което се намира управлението му, ги записвате с молив, защото може тези имена да са се променили след като вие сте го напуснали.

 

 

 

И чак, когато идете в това предприятие да подадете молбата, след като разберете какво е сегашното му име и какво е сегашното име на населеното място, в което се намира управ- лението му ще запишете с химикал сегашните им имена.

 

 

Също така в молбата записвате името, адреса си, паспортните си данни и номера на телефона си, ако имате такъв.

 

 

Молбата започва със следното изречение:

 

 

"Моля за целия календарен период от...........до............ да ми бъдат издадени удостоверения и т. н."

                                                                        (дата)    (дата)

 

 

В това изречение на първото празно място записвате с химикал датата, на която сте пос- тъпили на работа в това предприятие, а на второто празно място записвате датата, на която сте напуснали това предприятие.

 

 

И в случая, то:

 • на първото празно място в това изречение записвате: 15.01.70 г. - датата на постъпването в това предприятие,

 

 • а на второто празно място записвате: 31.12.80 г. - датата на напускането на това предприятие.

 

 

И първото изречение от текста на молбата придобива следния вид:

 

"Моля за целия календарен период от   15.01.70 г.   до   31.12.80 г.  да ми..."

                                                                           (дата)                 (дата)

 

 

На последния лист от молбата записвате датата, на която я подавате в предприятието, записвате града (селото) на предприятието, записвате името си и се подписвате.

 

 

 

По същия начин подавате молбата и до второто предприятие (организация, учреждение, фирма), в което сте работили.

 

 

 

Tака ще подадете молби за издаване на удостоверения за получените възнаграждения до всяко едно предприятие, в което сте работили през вашия трудов стаж, независимо от това колко време сте работили в дадено предприятие.

 

 

 

В някои предприятия (учреждения, фирми) може да сте работили по 1-2 месеца или по-ма- лко от 1 месец време, но във ваш интерес е, и от тези предприятия да вземете удостовере- ния за получените през време на работата в тях възнаграждения.

 

 

 

От някои предприятия (учреждения, фирми) можете да имате трудов стаж, който не е запи- сан в трудовата ви книжка, но е записан в друг документ, с който се доказва, че сте поло-жи ли този трудов стаж.

 

 

До тези предприятия също ще подадете такива молби.

 

 

 

Ако сте си загубили трудовите книжки и не притежавате предложение-молба за пенсиони- ране, в което е описан трудовия стаж, то ще ви е трудно да си спомните точните дати на постъпване и на напускане.

 

 

 

В този случай е достатъчно да си спомните поне годината на постъпването и годината на напускането.

 

 

 

Ако примерно си спомняте, че годината, в която сте постъпили в едно предприятие е 1970 г, а годината, в която сте го напуснали е 1980 г., то тогава празните мес­та в изречението от молбата:

 

"Моля за целия календарен период от..................до................ да    ми...."

                                                                                      (дата)            (дата)

 

 

ще ги попълните като :

 • за първа дата, в първото празно място ще запишете първия ден на годината, в която сте постъпили в това предприятие - или в първото празно място ще запишете датата 01.01.1970 г.,

 

 • а за втора дата, във второто празно място ще запишете последния ден на годината, в която сте напуснали това предприятие - или във второто празно място ще запишете датата: 31.12.1980 г. и така попълненото по този начин изречение ще има следния вид:

 

 

"Моля за целия календарен период от 01.01.1970 г. до 31.12.1980 г. да ми..."

                                                                                        (дата)               (дата)

 

 

Ако в една и съща календарна година сте и постъпили, и напуснали едно също предпри- ятие, то тогава :

 • за първа дата в това изречение, в първото празно място ще запишете първия ден от тази година,

 

 • а за втора дата, във второто празно място в това изречение ще запишете последния ден от тази година.

 

 

Или, ако си спомняте ,че през 1985 г. сте постъпили в едно предприятие и същата 1985 го- дина сте го и напуснали, то тогава това изречение от молбата ще го попълните така:

 

 

"Моля за целия календарен период от 01.01.1985 г. до 31.12.1985 г. да ми..."

                                                                      ата)             (дата)

 

 

Сега:

 

 • ако получавате вече пенсия, или ако още не я получавате, но вече сте подали в пенсионното молба за отпускането й, то отивате направо на указанията в точка №11 като кликнете тук ;

 

 • ако не получавате все още пенсия, и ако все още не сте подали в пенсионното молба за отпускането й, то отивате направо на указанията в точка № 13 като кликнете тук  .

 ако желаете да прочетете и втората  страница от тези указания,    то кликнете тук


А, ако желаете да прегледате набързо и останалите страници от указанията за личниите пенсии, това  може да го направи- те, чрез дадените на долния ред линкове /връзки към тях


.

 

Всяка търси това, което намира !!)) щракни тук

 

Вълшебен имот
.

.

На приказна цена

 

Сайтове за  всичко и за всеки от www.Vsi4ko.net 

щракни тук

Най-евтините имоти в България щракни тук

 

 

 тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

 

тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

 

 

 

.

А, ако желаете просто да разгледате като доказателство и от любознателност публикуваното през 97 г. печатно издание по тази материя - по времето, когато Инернетът не беше това, което е сега, то целият този архив - в оригинала си - е на ваше разположение и от дадените на долния ред линкове/ връзки изберете това, което искате да разгледате от него .

 

 Последното  обновяване  на  информацията  в  сайта  е  направено  на   03-04-2013

.
> Първа страница
> Läs på Svenska
> Read in English
> Карта на сайта
> СV  -резюме
> образование
> квалификации
> чужди езици
> компютри
Трудов стаж в:
> институции  
> икономиката
Друга моя дейност в:
Гражданското
право-виртуоз
Наказателно право
>осъдени данъчни
едосeгаемите са
   в  затвора, как  ги
   правя тези неща

Международна
дейност-рекорди
> световен рекорд
Желанията ми за
> професиите
> място на работа
> условията
2/ Като частен  
предприемач :
намирам : скандинавски :
..................................
> клиенти за ваши
    стоки и услуги

> бизнес-партньори
> работодатели и
    работа за вас

> частни лица за
   запознанства
За  в  Скандинавия
извършвам всички
необходими   неща
и   регистрации  за:
> бизнес дейност
> наемна работа
> лични контакти за
    брак/приятелство

> наеми-офис/жил
Правя за цял свят:
> вашата реклама
> сайтове за вас
Две думи за :
> скандинавско-
   българското
   дружество

Приятелство с мен
> ти ли си Тя ?
> вие ли сте те ?
> къде живея аз
> лични качества
> интересите ми
> спорт
> фотоалбуми
Благодаря Ви , че посетихте моя сайт !  Това е много любезно от Ваша страна ! Пожелавам Ви всичко най-добро в света !
© 2005 Петър Богданов. Всички права запазени. Уеб дизайна и всичко друго в сайта е сътворено от мен- Петър Богданов