ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО
    О!  Добре дошли при Петър Богданов !
Тук сте в сайт Петър Богданов: първа страница > втора уникална  масова дейност - същност на дейноста  > доказателства    
0

Доказателствата към втора уникална масова дейност

 

От тази страница може да изберете какво желаете да направите или разгледате по-нататък 

 

  • Ако сега желаете да използвате осъвременения онлайн вариант за намиране на най-добрия индивидуален коефициент - кликнете тук ! Може да  използвате онлайн вари- анта напълно безплатно, сега и  веднага като кликнете тук !  Онлайн вариантът е мно- го красив, функционален и удобен за използване !

 

 

  • Ако желаете просто да разгледате като доказателство и от любознателност публику- ваните през 97 г. печатни издания по тази материя - то сега  целият този архив - в ори- гинала си -  е на ваше разположение !  Като кликвате върху тези снимки от архива, ко- ито искате да разгледате - така те ще се увеличат в реалния си размер !

 

1. Това е информационната брошура :

 

 

 

 

 

2. Това тук са осемте страници на изданието  "Лични пенсии "

 

 

 

 

 

 

3. Това тук е  молба-образец 1 и 2 стр       

 

 

 

 

 

4. Това тук е жалба-образец 1 и 2 стр

 

 

 

След като вече сте стигнали до тук, аз искрено Ви благодаря , че бяхте така любезни да  разгледате всичко, което по едно или друго време съм сътворил за човешкото добро ! ! !

 обратно към началната страница на  тази втора уникална масова  дейност

  към онлайн  варинта  > към онлайн варинта

 място за вашата реклама 

.

 тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

 

 тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

 

 Последното  обновяване  на  информацията  в  сайта  е  направено  на   03-04-2013

.
> Първа страница
> Läs på Svenska
> Read in English
> Карта на сайта
> СV  -резюме
> образование
> квалификации
> чужди езици
> компютри
Трудов стаж в:
> институции  
> икономиката
Друга моя дейност в:
Гражданското
право-виртуоз
Наказателно право
>осъдени данъчни
едосeгаемите са
   в  затвора, как  ги
   правя тези неща

Международна
дейност-рекорди
> световен рекорд
Желанията ми за
> професиите
> място на работа
> условията
2/ Като частен  
предприемач :
намирам : скандинавски :
..................................
> клиенти за ваши
    стоки и услуги

> бизнес-партньори
> работодатели и
    работа за вас

> частни лица за
   запознанства
За  в  Скандинавия
извършвам всички
необходими   неща
и   регистрации  за:
> бизнес дейност
> наемна работа
> лични контакти за
    брак/приятелство

> наеми-офис/жил
Правя за цял свят:
> вашата реклама
> сайтове за вас
Две думи за :
> скандинавско-
   българското
   дружество

Приятелство с мен
> ти ли си Тя ?
> вие ли сте те ?
> къде живея аз
> лични качества
> интересите ми
> спорт
> фотоалбуми
Благодаря Ви , че посетихте моя сайт !  Това е много любезно от Ваша страна ! Пожелавам Ви всичко най-добро в света !
© 2005 Петър Богданов. Всички права запазени. Уеб дизайна и всичко друго в сайта е сътворено от мен- Петър Богданов