ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО
    О!  Добре дошли при Петър Богданов !
Тук сте в сайт Петър Богданов: първа страница >стаж в институции > първи некомунистически - общински съветник  >  

 място за вашата реклама 

000

 Стаж в институции - трета длъжност - общински съветник

.
 
Първи некомунистически общински съветник в ОбС на община Белово
.
1.. Период           от : 13 октомври 1991 г.        -        до : 26 октомври 1995 г.
  .
2.. Заемани длъжности :               
  .
       а.

председател на  комисията по общинската собственост и приватизация -ОбС

  .  
       б.

председател на  правната комисия на ОбС

  .  
       в.

председател на  бюджетно - финансовата комисия на ОбС

.    
3.. Основните функции и отговорностите ми бяха :               
   
        а.

ефикасното, прозрачно и законосъобразно използване на общинската собственост 

    .
        б.

бързото създаване на ясни местни  условия  за развитието на прохождащия тогава  в

    България  - частен бизнес 
    .
        в.

сътворяването  и  изработката  от  мен  на  съответните  общински  нормативни  актове  

    .
        г.

прозрачно  съставяне, целесъобразно и  законно  изразходване на  общинския  бюджет

.     
4.. Направеното от мен - съставих :             
.   .
      а.

Правилника за Дейноста и Работата на Общинския съвет в размер на :

     
   
  • 24 страници, съдържащи 8 (осем ) глави, състоящи от 80 (осемдесет) чле- на и 9 (девет) параграфа със съответните в тях алинеи, точки и букви.

.   .
       б.

Наредбата за Управлението ,  Разпореждането и  Ползването  на  Общинската

    Собственост
.
   
  • в размер на 21 страници, съдържащи  7 (седем ) глави,  8 (осем) раздела, всичко, състоящи от 90 (деветдесет члена) и 10 (десет) параграфа със съответните в тях алинеи, точки и букви.

Пояснение : Като казвам , че съм съставил посочените по-горе нормативни актове,то имам предвид, че именно аз съм ги сътворил, а не съм ги преписвал отнякъде, както вече по-късно :

  • по всички по-малки общини, то хищни като злокачествени тумори, но не- кадърни адвокати, биват нарочно наемани от корумпираните кметове, за да препишат съответните Общински наредби на две-три по-голями об- щини , и:

  • представяйки ги за своя изработка източват колосални хонорари от об- щинските бюджети, които свои хонорари те ги делят със изплатилите им корумпираните общински управници, което е още един от прилаганите начините за разоряването на българския народ

.    
5.. Ползата за обществото от направеното от мен и моя екип              
  .
 

Посредством това ефикасно и законосъобразно управление, възможностите, за каквото имахме благодарение на абсолютното си мнозинство в Общинския Съвет и липсата на започналите да се случват по-късно- посевместни грандиозни дала- вери, то през този четеригодишен период на нашето управление - 91 - 95 г., то в община Белово :

  • дребният и почтен частен бизнес, който е гръбнака на икономиката във всяка една цивилизована държава, наистина започна да се развива бързо и добре

  • икономическия растеж в общината ни беше много добър, приходите в бюд- жета - високи, безработицата по-малка от 5 % (пет) процента и тогава :

  • нашата община Белово беше една от малкото, която не получаваше помощи и дотации от държавата, което може да се установи от Държавните вестни- ци за този период, с публикуваните в тях Закони за приемането на бюджети- те за съответните години.

Тези добри икономически резултати ни позволиха със собствени общински сред-ства да:

  • си построим модерна общинска болница, и :

  • един грандиозен водопровод, чрез който окончателно бе разрешен пробле- мът с водоснабдяването на на всички населени места в общината с годна, и в достатъчно количество вода за битови нужди . Сега остава да решим проб- лема, как да вкараме в този прекрасен водопровод вода с по-високи питейни качества.

.    
6.. Изводите от тази част :            
  16
 

Когато народът познава добре избраниците си и мъдро преценява за кого да гла- сува, така, че избранниците му  да имат високи и устойчиви морални ценности, та- ка, че да няма далавери, кражби и злоупотреби от тяхна страна - то :

  • ние като народ и нация и сами - без чужда помощ - можем да постигаме бърз и устойчив икономически просперитет и високо качество на живота ни !

.  

 Сега  от долу  дадените връзки може да изберете, какво желаете да  разгледате по-нататък  

 
.
 

 тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

.

 тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

 Последното  обновяване  на  информацията  в  сайта  е  направено  на   03-04-2013

.
> Първа страница
> Läs på Svenska
> Read in English
> Карта на сайта
> СV  -резюме
> образование
> квалификации
> чужди езици
> компютри
Трудов стаж в:
> институции  
> икономиката
Друга моя дейност в:
Гражданското
право-виртуоз
Наказателно право
>осъдени данъчни
едосeгаемите са
   в  затвора, как  ги
   правя тези неща

Международна
дейност-рекорди
> световен рекорд
Желанията ми за
> професиите
> място на работа
> условията
2/ Като частен  
предприемач :
намирам : скандинавски :
..................................
> клиенти за ваши
    стоки и услуги

> бизнес-партньори
> работодатели и
    работа за вас

> частни лица за
   запознанства
За  в  Скандинавия
извършвам всички
необходими   неща
и   регистрации  за:
> бизнес дейност
> наемна работа
> лични контакти за
    брак/приятелство

> наеми-офис/жил
Правя за цял свят:
> вашата реклама
> сайтове за вас
Две думи за :
> скандинавско-
   българското
   дружество

Приятелство с мен
> ти ли си Тя ?
> вие ли сте те ?
> къде живея аз
> лични качества
> интересите ми
> спорт
> фотоалбуми
Благодаря Ви , че посетихте моя сайт !  Това е много любезно от Ваша страна ! Пожелавам Ви всичко най-добро в света !
© 2005 Петър Богданов. Всички права запазени. Уеб дизайна и всичко друго в сайта е сътворено от мен- Петър Богданов