ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО
    О!  Добре дошли при Петър Богданов !
Тук сте в сайт Петър Богданов: първа страница > стаж в институции - основател първа некомунистическа струкрура >  

 място за вашата реклама 

>
> Първа страница
 > Läs på Svenska
> Read in English
> Карта на сайта
> Моето СV-резюме
> Образование
> Квалификации
> Чужди езици
> Компютри
Трудов стаж в:
> Институции
> Икономиката
Науката:
> сензации в био-
   технологията

Гражданското
право-виртуоз

> първа уникална
   масова дейност

> втора уникална
   масова дейност

Наказателното
право - върхове
> първи в Бъл-рия
   осъдени данъчни
   инспектори

>н е д о с е г а е ми властници са вече в  затвора,  как   ги правя  тези  неща
Международна
дейност- рекорди

> Световен рекорд
Желанията ми за
> Професиите
> Място на работа
> Условията
 
> СV-принт вариант

2/ КАТО ЧАСТЕН    
ПРЕДПРИЕМАЧ
Н А М И Р А М : скандинавски:

> клиенти за ваши
   стоки и услуги

> бизнес-партньори
> работодатели и
   работа за вас

> частни лица за
   запознанства

За в Скандинавия
извършвам всички
необходими неща
и регистрации за:

> Бизнес дейност
> Наемна работа
> Лични контакти за
   брак/приятелство

> Hаеми-офис/жил
 
Правя за цял свят:
> Вашата реклама
> Сайтове за вас

Две думи за :
> скандинавско-
   българското
   дружество


Приятелство с мен
> Ти ли си Тя ?
> Вие ли сте те ?
> Къде живея аз
> Лични качества
> Интересите ми
> Спорт
> Фотоалбуми
 
Може би интересни
> за Вас новини
 
.

 Стаж в институции  -  първата ми длъжност

.

 1-ва длъжност

2-ра длъжност

3-та длъжност 

4-та длъжност

доказателства

основател първа некомунистческа структура - 1989 г

първи некомунис- тически зам- кмет ВрИК на ОбС- 90 г.

първи некомунис- тически общински съветник - 91- 95 г

първи независим общински  съвет- ник  - 1999 -2003 г

доказателства снимки , статии и документи

 

Основател  и  председател  на  Съюза на Демократичните Сили
в родната  ми община Белово, област Пазарджик
в
1.  Период                от :  декември 89 г.      -    до : края на 1997 г.

 

Всъщност аз никога не съм напускал тази създадена от мен- в родната ми община органиция, но :

  • след спечелването през 97 г. на парламентарните избори от СДС, то преустанових активната си дейност в СДС , защото :

тогава започна бързата маргинализация и използването на тази партия за користни и престъпни цели от страна на тогавашните й партийни вождове и другите нахлули в нея бивши комунисти, и други неуспяли да се реализират в икономическия живот хора, които :

  • чрез членството си в СДС, започнаха хищническо и аморално зло- употребително, престъпно използване на властовите си позиции за собственото си забогатавяне, чрез безкрайно нагли и безконе- чни престъпления, кражби и измами, които те :

наричаха приватизация, чрез преговори със собствените си подставени лица, приватизации,чрез РМД-та (работническо-ментарджийски друже- ства- също техни подставени лица)- по какъвто начин и чрез които дру- жества националните и местните партийни вождове на СДС :

  • за нула време окрадоха народа и държава ни, като взимаха цели банки, компании, предприятия и отрасли, които те така и никога не заплатиха по истинските им цени

.
2.  Основните ми функци и отговорности бяха :  
 

 

Да направя тази първа некомунистическа партия /коалиция- СДС посто- янен и категоричен победител с абсолютни мнозинства в родната ми община, като чрез всички сътворявани от самия мен способи и начини, а именно :

  • храбри, смели, тотални, грандиозни, находчиви, осторумни и инте- лигенти - масови и индивидуални средства за убеждения и възде- йствия - да убедя съгражданите си да гласуват от душа, разум и сърце за нея на всички видове избори !

.
3.  Постигнати резултати -  изборни победи с абсолютни мнозинства, каквито никой, ........ никъде другаде не успя да постигне в България по това време
 

.
.

 

А.. Още на първите свободни парламентарни избори в България прове-
 

дени през юни 90 г., то СДС само 6 (шест) месеца след като го създа-

  дох в родната ми община Белово постигна в нея:
  • равен успех - 44 % (четиредесет и четери процента) от гласовете, колкото получи в общината ми и все още управляващата тогава Българска Комунистическа партия. Останалите 12 % ги бяха за ка- зионната тогава Земеделска партия /БЗНС/.

За сравнение: - тогава, на тези избори, то средно за страната, на наци- онално ниво Съюзът на Демократичните Сили получи само 31 % (три- десет и един процента) от гласовете , което е :

  • с цели 13 % (тринадесет процента) по-слаб резултат, отколкото ус- пеха, който постигнахме в родната ми община - Белово !

 

Б.. На вторите парламентарни избори,  проведени едновременно с пър-
  вите в България свободни местни (общински избори) на 13 октомври
  1991 г., то Съюзът на  Демократичните Сили,  чийто водач на  листата
  в родната ми община бях именно аз спечели :
  • изборна победа с абсолютно мнозинство с 57 % (петдесет и седем процента) , и така приключих с комунизма в родната ми община веднъж завинаги. Никога повече, Комунистическата партия, и ни- коя друга партия не можа да постигне на общински избори в общи- ната ми абсолютни мнозинства.

За сравнение : - тогава на тези избори през 91 г., то средно за страната Съюзът на Демократичните Сили получи само 36 % (тридесет и шест процента) от гласовете, което е :

  • с цели 21 % (двадесет и един процента) по-слаб резултат, от зна- менателния и показен успех, който постигнахме н общината ни !

 

Така невъзможността и неумението на националното ръководство на СДС да спечели абсолютно мнозинство и на национално ниво, бе фата- лно за страната ни, тъй като:

  • СДС нямаше абсолютно мнозинство в парламента и скоро падна от власт и така настъпиха черните времена за България, когато:

  • с помощта на Комунистическата партия и намиращите се в СДС би- вши комунисти министър-председател стана марионетката Любен Беров и започна мутризацията /мафиотизацията на България и ху- нския грабеж на народа ни !

4.  Извод от тази част :
 

Където съм аз- със подбираните, създавани, вдъхновявани, мотивира- ни от мен - и с високи морални и интелектуални качества екипи, то винаги там е победата и успеха за доброто на добрите ! За доброто на България и на нашия многострадален народ !

 

.

 

Всяка търси това, което намира !!)) щракни тук

 

Вълшебен имот
.

.

На приказна цена

 

Сайтове за  всичко и за всеки от www.Vsi4ko.net 

щракни тук

Най-евтините имоти в България щракни тук

 

 

 тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

 

тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

 Последното  обновяване  на  информацията  в  сайта  е  направено  на   03-04-2013

.
> Първа страница
> Läs på Svenska
> Read in English
> Карта на сайта
> СV  -резюме
> образование
> квалификации
> чужди езици
> компютри
Трудов стаж в:
> институции  
> икономиката
Друга моя дейност в:
Гражданското
право-виртуоз
Наказателно право
>осъдени данъчни
едосeгаемите са
   в  затвора, как  ги
   правя тези неща

Международна
дейност-рекорди
> световен рекорд
Желанията ми за
> професиите
> място на работа
> условията
2/ Като частен  
предприемач :
намирам : скандинавски :
..................................
> клиенти за ваши
    стоки и услуги

> бизнес-партньори
> работодатели и
    работа за вас

> частни лица за
   запознанства
За  в  Скандинавия
извършвам всички
необходими   неща
и   регистрации  за:
> бизнес дейност
> наемна работа
> лични контакти за
    брак/приятелство

> наеми-офис/жил
Правя за цял свят:
> вашата реклама
> сайтове за вас
Две думи за :
> скандинавско-
   българското
   дружество

Приятелство с мен
> ти ли си Тя ?
> вие ли сте те ?
> къде живея аз
> лични качества
> интересите ми
> спорт
> фотоалбуми
Благодаря Ви , че посетихте моя сайт !  Това е много любезно от Ваша страна ! Пожелавам Ви всичко най-добро в света !
© 2005 Петър Богданов. Всички права запазени. Уеб дизайна и всичко друго в сайта е сътворено от мен- Петър Богданов