ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО
    О!  Добре дошли при Петър Богданов !
Тук сте в сайт Петър Богданов: първа страница >  първи осъдени в България , и то, Главни Данъчни Инспектори  >  

 място за вашата реклама 

>
> Първа страница
 > Läs på Svenska
> Read in English
> Карта на сайта
> Моето СV-резюме
> Образование
> Квалификации
> Чужди езици
> Компютри
Трудов стаж в:
> Институции
> Икономиката
Науката:
> сензации в био-
   технологията

Гражданското
право-виртуоз

> първа уникална
   масова дейност

> втора уникална
   масова дейност

Наказателното
право - върхове
> първи в Бъл-рия
   осъдени данъчни
   инспектори

>н е д о с е г а е ми властници са вече в  затвора,  как   ги правя  тези  неща
Международна
дейност- рекорди

> Световен рекорд
Желанията ми за
> Професиите
> Място на работа
> Условията
 
> СV-принт вариант

2/ КАТО ЧАСТЕН    
ПРЕДПРИЕМАЧ
Н А М И Р А М : скандинавски:

> клиенти за ваши
   стоки и услуги

> бизнес-партньори
> работодатели и
   работа за вас

> частни лица за
   запознанства

За в Скандинавия
извършвам всички
необходими неща
и регистрации за:

> Бизнес дейност
> Наемна работа
> Лични контакти за
   брак/приятелство

> Hаеми-офис/жил
 
Правя за цял свят:
> Вашата реклама
> Сайтове за вас

Две думи за :
> скандинавско-
   българското
   дружество


Приятелство с мен
> Ти ли си Тя ?
> Вие ли сте те ?
> Къде живея аз
> Лични качества
> Интересите ми
> Спорт
> Фотоалбуми
 
Може би интересни
> за Вас новини
 
 

 Първи осъдени в България - и то - Главни Данъчни Инспектори

Най-напред това, което стана най-накрая ! А най-накрая всеки си получава заслуженото ! Ето го заслуженото за въпросния Главния Данъчен инспектор ! След поредица от нагли деяния срещу мен от страна на данъчни инпектори, накрая осъдените бяхе те !

Eто хронологията и начина за отпор на подобни хора от властта !

 

Наказателни присъди за Главни данъчни инспектори

 

Първият такъв случай в България. Как, Защо и по Какъв начин?

 

Кой казва, че правосъдната система не работи срещу хора с власт и пари ?

 

На крива космическа ракета, космосът и е виновен. Законното и находчивото превръщане на слабостите на правосъдието в негови  предимства.То такава е и погово- рката – “Всяко зло , за добро “.

 

Изобретателността ,творчеството и справедливоста  при мен винаги побеждават. В тези борби побеждават не по-богати и имащите повече власт, а по-умните, по-изобретателните  и притежаващи  виртуозна компетентност.

 

 

Техниката и начина  за сътворяване на злоупотребите от страна на властта

 

През 92 г.  Главен данъчен инспектор, изпълнявайки политическите поръчки на партията си срещу мен, то с радост , съвместно с още двама данъчни инспектори състави  срещу управляваното от мен дружество  – акт за измислени от тях нарушения.

 

 

И понеже на всяка цена искаха аз да платя- голями по размер- глоби, като основанието за налагането им да бъде този акт, то недоучилите им юристи, разчитайки на безнаказуемос- тта и всевластието си- измислиха как да направят това, ама чрез злоупотреби от тяхна страна, защото , то иначе не съществуваха законни начини и основания.

 

 

Който познава административно-наказателното право, знае, че при съставянето на един акт за нарушение, то набеденият за нарушител, има право в определен, но кратък срок- да направи писмени възражения срещу акта, пред по-горния административен орган (пред наказващия административен орган), който орган ако приеме, че актът  е назаконосъобра- зен или необоснован, то може и да не наложи  глоба.

 

 

А, ако набеденият за нарушител, не направи възражения срещу акта, то наказващият ор- ган с наказателно постановление- налага глоба Във всички такива  случаи, когато липсва възражение срещу акта.

 

 

И от момента, в който бъде издадено наказателното постановление за налагане на глоба или друга санкция, хватката, е такава, че набеденият за нарушител вече става задължен да я плати, независимо от това дали е прав или крив, и независимо от това, дали ще я об- жалва по съдебен ред или не.

 

 

Прав крив, плащай, пък ако някога – след 5-10 ,или 20 години, или посмъртно, то някой съд реши, че глобата е незаконна , може и да си вземеш парите обратно от държавата.

 

 

И точно такава беше целта срещу мен. Въз основа на акта, да бъде издадено наказателно постановление с което да ми се наложи голяма глоба, пък аз ако си нямам работа, то да  обжалвам пред съдилищата години наред, ама да съм си платил вече преди това глобата, или , ако не я платя, то от страна на данъчните да бъдат предприети принудителни мерки за събирането и, което те с удовоствие искаха и щяха да направят.

 

 

И, за да има на всяка цена наказателно постановление срещу мен, тоест – въбще да не мо- га да обжалвам самият акт за нарушение, и така въз основа на този акт да бъде издадено наказателното постановление срещу мен , то наглите юристи от данъчните служби измис- лиха и приложиха следните действия  срещу мен.

 

 

Един данъчен инспектор си пише в акта - каквито са си измислили нарушения, а други два- ма се подписват в този акт като свидетели. И се подписват под текст в самия акт, че те ми били връчвали акта, ама аз не съм бил искал да си го получа.

 

 

Така създават измамното впечатление, че аз знам за съществуването на този акт, само където според написаните лъжи, то аз не съм бил искал да си го взема, не съм бил искал да си го получа. И срокът за обжалването му, започва да тече, от тази дата, на която те са написали, че ми били връчвали акта, ама аз не съм бил искал да го взема.

 

 

По този начин , аз не знам , че има такъв акт срещу мен. Тези данъчни инспектори изчакват да изтече срокът , в който, ако знаех , че има такъв акт срещу мен, то бих имал право да обжалвам този акт пред по-горния-  административно-наказващ орган. И след като изтича този срок “данъчните инспектори” дават , този акт на наказващия орган, за да ми издаде наказателно постановление, с което да ми наложи някаква колосална глоба.

 

 

Този наказващ орган,  представляващ -по-горен, но НЕ по- съвестен и НЕ по-компетентен данъчен началник, чете в акта, че той ми е бил даван, ама аз не съм бил искал да си го взема , и вижда по този начин, че срокът , в който съм могъл да го обжалвам пред него  е изтекъл, така , че вече няма никакви пречки да ми издаде наказателно постановление  за глоба.  И така с ехидна радост този данъчен шеф ми налага заръчаната глоба.

 

 

И от този момент, то независимо, че мога да  я обжалвам пред съд, то според нарочно нап равените ни-  така лоши закони- съм длъжен първо да я платя, пък после, някога -каквото реши съда.

 

Самото наказателно постановление,с което е наложена глобата също може да се обжалва пред съд в определен срок.

 

 

Ама, за да ме лишат и от тази възможност- тоест , за да не мога да обжалвам и пред съд, то по описания начин, по който постъпиха със самият акт за нарушение- “данъчните инспектори написали, и в самото наказателно постановление, че и наказателното постановление ми било връчвавано, ама аз и него не съм бил искал да взема.

 

 

И така си пишат някаква дата, на която уж били ми давали да получа това наказателно по- становление. И като изчакват, да изтече, срокът в който по закон бих имал право да обжа- лвам пред съда  наказателното постановление, ако знаех че такова, въобще съществува, то с огромна радост ми пращат съобщение, че трябва да платя глобата, наложена ми с то- ва постановление.

 

 

Така аз разбрах, че срещу мен има акт за нарушение и наказателно постановление.

 

 

Как да обжалва пред съд  в този случай, един обикновен гражданин, като види, че написа- ните в самите актове и постановления -срокове за обжалване пред съд са изтекли и , че само на това основание, то съдът ще откаже да разглежда жалбите и да образува дела.

 

 

Та така , и ми казаха, “данъчните инспектори”. А сега , да те видим какво ще правиш, нали си много умен ! Ама аз наистнина съм много умен :

 

И те видяха. Има и извънредни способи да се иска от съда да възстанови един или друг наи- стина, или фиктивно пропуснат срок за обжалване на едно или друго беззаконие.

 

За мнозинството е известно, че за разлика от личните лекари и зъболекари, то човек не може да си избира лични съдии, лични прокурори, полицаи и следователи, които да глед- ат едно или друго дело.

 

 

Ама това не е точно така.  За виртуозите , които знаят тънкостите в закона и начина за фу- нкционирането на съдилищата- Съществува законна възможност за избор и на съдии или съдебни състави .

 

 

Как става този номер ?Ако една жалба има някакъв дефект – я адресът е пропуснат, я не е подписана, я ЕГН-то, човек е пропуснал да си напише, то в такъв случай съдът не дава ход на жалбата, а праща съобщение на жалбоподателя, да си поправи жалбата .

 

 

Е, като в даден период от време , всеки ден от този период подавам  еднакви жалби, тоест жалби срещу едно и също беззаконие, то така всяка една от тези – притежаващи- малък дефект жалби, попадат за разглеждане от различни съдии (различни съдебни състави).

 

 

И по всяка една от тези  , нарочно притежаващи малък дефект - жалби, аз получавам от различните съдии съобщения, че трябва да си допълня ( поправя жалбата ).

 

И АЗ ПОПРАВЯМ САМО ТАЗИ ЖАЛБА, КОЯТО Е ПОПАДНАЛА ПРИ КАЧЕСТВЕН СЪДИЯ .  ИЛИ ПЪК- КОЯТО Е  ПОПАДНАЛА ПРИ СЪДИЯ, КОЙТО ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ИЛИ ДРУГИ ПРИЧИНИ МОЖЕ ДА МРАЗИ ДАНЪЧНИТЕ ВЛАСТИ ОТ ЕДНА ИЛИ ДРУГА ПАРТИЯ.  А в Б-я, то е публична тайна, кой съдия, какви политически убеждения има и на кои симпатизира,и кои мрази.

 

 

Ето, как дефектите на съдебната система, се превръщат в нейни положителни качества, за наистина вещите  в правото.

 

 

По описания механизъм, аз подадох няколко жалби, и така си избрах, кой съдия да я разг- лежда, та поне да имам възможност в публично заседание да докажа първо, че не съм пропуснал сроковете за обжалване, и чак след това съдилищата да решават по същество, законна ли е наложената  срещу мен глоба или не.

 

 

Цели екипи данъчни инспектори и  "вещите" им юристи бяха дошли на това публично заседание, та даже го бяха разгласили този факт и по вестниците-  та да има повече пуб- лика, която с очите си да  види, как съдът ще отхвърли жалбата на мене- човекът, който хората го имат  като образец за почтеност, законност и компетентност, човекът, който печелеше избор след избор , благодарение на това огромно доверие на хората в него.

 

 

Но данъчните инспектори останаха разочаровани. Аз си водя винаги делата самичък, не защото това ми е особено приятно, а защото не мисля, че друг може да ги води с по-голям успех от мен.

 

 

И публиката видя точно обратното на очакваното от данъчните инспектори.  Чрез остро- умно подготвени им от мен изненади, загадки  и  кръстосани разпити на самите данъчни инспектори, съдът видя , че никакви срокове за обжалване не съм пропускал, и че делото може да бъде разглеждано по същество.

 

 

И в разглеждането му по същество, то тези данъчни инспектори и юристите им станаха за още по-голям смях, със своята  некомпетентност, защото в неистовата си злоба да ми наложат възможно най-голямата глоба,  ми я бяха наложили по закон, който още не беше влезнал в сила, по времето на съставянето на акта за нарушение, а беше влязъл в сила известно време след това.  И разбира се, то съдът отмени наложената ми с такава радост от данъчните власти глоба.

 

 

Така, настъпи моментът за даване на справедливост от моя страна. И вместо аз да бъда глобен, за неизвършени от мен нарушения, то стана така, че набързо след това -  за две години време уредих с две наказателни присъди “ Главен Данъчен Инспектор”   Като първата му присъда бе то точно по времето, когато неговата любима му партия бе спечелила парламентарните избори , с което им развалих удоволствието от това.

 

 

И разбира се, осъдих и държавата по силата на Закона за отговорноста на държавата за

ВПГ. Тези събития с незаконните глоби се случиха по административно-наказателно дело № 614 от 14.10. 92 г. на Пазарджишкия Районен съд.

 

 

Чрез- и по повод тези събития, то доверието на гражданите към мен стана още по-неверо- ятно голямо във всичко и за във всички времена, което обстоятелство винаги е било  и продължава да бъде много благоприятно за всяка една моя икономическа, политическа или друга дейност.

 

 

Отзвукът за осъждането на този “Главен Данъчен Инспектор”, пък го има в статията “ПО-

ЗИЦИЯ”, във вестника на община Белово- “Зов” брой 6 / 96 г. стр.2., която , копие от която Ви давам тук.

 

 

 

Като всички тези описани Ви събития- станаха известни и на Комисията на Европейския

Съюз, като един от многобройните и нагледните примери за тази част от законодателство то на Б-я и практически начини на фунционирането на властите в България, които предст- авляват пречки за по-бързото и по-добро развитие на страната ни .

 

 

Станаха известни, тъй като и тях, с всички доказателства и документи  за тях, ги включих в огромния си доклад до  Евросъюза, за който доклад състоящ се от 886 (осемстотин осемдесет и шест) страници  съм споменал и на други места в този сайт.

 

 

След като сега вече се запознахте с тези събития, то ще Ви е малко по-лесно да разберете добре и другите такива уникални и безпрецедентни, които аз съм създал в една или друга сфера.

 

.

 

Всяка търси това, което намира !!)) щракни тук

 

Вълшебен имот
.

.

На приказна цена

 

Сайтове за  всичко и за всеки от www.Vsi4ko.net 

щракни тук

Най-евтините имоти в България щракни тук

 

 

 тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

 

тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

 

 Последното  обновяване  на  информацията  в  сайта  е  направено  на   03-04-2013

.
> Първа страница
> Läs på Svenska
> Read in English
> Карта на сайта
> СV  -резюме
> образование
> квалификации
> чужди езици
> компютри
Трудов стаж в:
> институции  
> икономиката
Друга моя дейност в:
Гражданското
право-виртуоз
Наказателно право
>осъдени данъчни
едосeгаемите са
   в  затвора, как  ги
   правя тези неща

Международна
дейност-рекорди
> световен рекорд
Желанията ми за
> професиите
> място на работа
> условията
2/ Като частен  
предприемач :
намирам : скандинавски :
..................................
> клиенти за ваши
    стоки и услуги

> бизнес-партньори
> работодатели и
    работа за вас

> частни лица за
   запознанства
За  в  Скандинавия
извършвам всички
необходими   неща
и   регистрации  за:
> бизнес дейност
> наемна работа
> лични контакти за
    брак/приятелство

> наеми-офис/жил
Правя за цял свят:
> вашата реклама
> сайтове за вас
Две думи за :
> скандинавско-
   българското
   дружество

Приятелство с мен
> ти ли си Тя ?
> вие ли сте те ?
> къде живея аз
> лични качества
> интересите ми
> спорт
> фотоалбуми
Благодаря Ви , че посетихте моя сайт !  Това е много любезно от Ваша страна ! Пожелавам Ви всичко най-добро в света !
© 2005 Петър Богданов. Всички права запазени. Уеб дизайна и всичко друго в сайта е сътворено от мен- Петър Богданов