ВСИЧКО Е ВЪЗМОЖНО
    О!  Добре дошли при Петър Богданов !
Тук сте в сайт Петър Богданов: първа страница > СV-родният ми и чуждите езици които знам - шведски, руски и английски >  

 място за вашата реклама 

>
> Първа страница
 > Läs på Svenska
> Read in English
> Карта на сайта
> Моето СV-резюме
> Образование
> Квалификации
> Чужди езици
> Компютри
Трудов стаж в:
> Институции
> Икономиката
Науката:
> сензации в био-
   технологията

Гражданското
право-виртуоз

> първа уникална
   масова дейност

> втора уникална
   масова дейност

Наказателното
право - върхове
> първи в Бъл-рия
   осъдени данъчни
   инспектори

>н е д о с е г а е ми властници са вече в  затвора,  как   ги правя  тези  неща
Международна
дейност- рекорди

> Световен рекорд
Желанията ми за
> Професиите
> Място на работа
> Условията
 
> СV-принт вариант

2/ КАТО ЧАСТЕН    
ПРЕДПРИЕМАЧ
Н А М И Р А М : скандинавски:

> клиенти за ваши
   стоки и услуги

> бизнес-партньори
> работодатели и
   работа за вас

> частни лица за
   запознанства

За в Скандинавия
извършвам всички
необходими неща
и регистрации за:

> Бизнес дейност
> Наемна работа
> Лични контакти за
   брак/приятелство

> Hаеми-офис/жил
 
Правя за цял свят:
> Вашата реклама
> Сайтове за вас

Две думи за :
> скандинавско-
   българското
   дружество


Приятелство с мен
> Ти ли си Тя ?
> Вие ли сте те ?
> Къде живея аз
> Лични качества
> Интересите ми
> Спорт
> Фотоалбуми
 
Може би интересни
> за Вас новини
 
.

 СV - кои чужди езици и на какво ниво ги знам

.

 образования

квалификации

чужди езици

компютри умения

доказателства

 
 

Това е -  Europass  -  Езиков паспорт

 
     
Роден език    Български
.  
Други езици    Шведски, Руски и Английски
.  
1. Език  -          Шведски                
.

Самооценка  на езиковите знания

Р а з б и р а н е

Г о в о р е н е

П и с а н е

Европейско ниво

 Слушане

 Говорене

Устно  общуване Устно  изразяване

..

В 1    свободно ползващ  езика

В 1    свободно ползващ  езика

В 1    свободно ползващ  езика

В 1    свободно ползващ  езика

Спрофесионал-но ползващ  езика

.
Езиков опит

1/  Едногодишно самостоятелно изучаване

01.10.2002

30.11.2003

2/ Двумесечен курс в  Швеция - Стокхолм 01.11.2003 30.12.200 3

3/  Интензивно и  редовно използване- 2 години

  2003  г  .      

    сега

 

Описание

 

От

 

       До

 
2. Език  -  

    Английски

.

Самооценка  на езиковите знания

Р а з б и р а н е

Г о в о р е н е

П и с а н е

Европейско ниво

 Слушане

 Говорене

Устно  общуване Устно  изразяване

..

В 1    свободно ползващ  езика

В 1    свободно ползващ  езика

В 1    свободно ползващ  езика

В 1    свободно ползващ  езика

Спрофесионал-но ползващ  езика

.
Диплома(и) и/или

 1/   висше   образование

1/  СУ "Климент Охридски"

06.10.1984

 В  1

 2/   висше   образование 

2/  В И Х В П  -  Пловдив

06.10.1984

  В  1

Название на диплома(и) и или сертификат(и)

 

Организация 

     Дата   Европейско ниво
   

сертификат(и)

.
Езиков опит

1/  Изучаване - 5 години - редовен студент

01.10.1984

06.10.1989

2/ Изучаване - още 4-ри летни курсове студент

 1985 г. 

 1988 г.

3/  Периодично, но често използване- 21 години

    1984 г.      сега
 

Описание

 

От

 

       До

 

3. Език  -          Руски                
.

Самооценка  на езиковите знания

Р а з б и р а н е

Г о в о р е н е

П и с а н е

Европейско ниво

 Слушане

 Говорене

Устно  общуване Устно  изразяване

..

В 1    свободно ползващ  езика

В 1    свободно ползващ  езика

В 1    свободно ползващ  езика

В 1    свободно ползващ  езика

Спрофесионал-но ползващ  езика

 
Диплома(и) и/или

 1/   висше   образование

1/  СУ "Климент Охридски"

06.10.1984

 В  1

 2/   висше   образование 

2/  В И Х В П  -  Пловдив

06.10.1984

  В  1

Название на диплома(и) и или сертификат(и)

 

Организация 

     Дата   Европейско ниво
   
сертификат(и)
.
Езиков опит

1/  Изучаване като  ученик  и студент - 10 години

15.10.1970

30.06.1987

2/ Двумесечен курс в Русия И Украйна-СССР   1988 г .    1988 г .

3/  Постоянно и настоящо използване- 35 години

  1970 г.     сега
 

Описание

 

От

 

       До

Обяснителна бележка
  1. Европейският Езиков паспорт е част от Европейското Езиково портфолио, разработен  от от Съвета на Европа .

  2. Той използва 6 (шест) европейски нива от Единните европейски  критерии за познания-та по езици, за да удостовери нивото на владене в стандртизран формат.

 Сега  от по-долу дадените връзки може да изберете, какво желаете да  разгледате по-нататък  

 
 
.

 тук  може да публикувате вашата  реклама  и / или обява

 

 Последното  обновяване  на  информацията  в  сайта  е  направено  на   03-04-2013

.
> Първа страница
> Läs på Svenska
> Read in English
> Карта на сайта
> СV  -резюме
> образование
> квалификации
> чужди езици
> компютри
Трудов стаж в:
> институции  
> икономиката
Друга моя дейност в:
Гражданското
право-виртуоз
Наказателно право
>осъдени данъчни
едосeгаемите са
   в  затвора, как  ги
   правя тези неща

Международна
дейност-рекорди
> световен рекорд
Желанията ми за
> професиите
> място на работа
> условията
2/ Като частен  
предприемач :
намирам : скандинавски :
..................................
> клиенти за ваши
    стоки и услуги

> бизнес-партньори
> работодатели и
    работа за вас

> частни лица за
   запознанства
За  в  Скандинавия
извършвам всички
необходими   неща
и   регистрации  за:
> бизнес дейност
> наемна работа
> лични контакти за
    брак/приятелство

> наеми-офис/жил
Правя за цял свят:
> вашата реклама
> сайтове за вас
Две думи за :
> скандинавско-
   българското
   дружество

Приятелство с мен
> ти ли си Тя ?
> вие ли сте те ?
> къде живея аз
> лични качества
> интересите ми
> спорт
> фотоалбуми
Благодаря Ви , че посетихте моя сайт !  Това е много любезно от Ваша страна ! Пожелавам Ви всичко най-добро в света !
© 2005 Петър Богданов. Всички права запазени. Уеб дизайна и всичко друго в сайта е сътворено от мен- Петър Богданов