Моето СV - резюме

ПРОЧЕТЕТЕ , МЪДРО  РАЗМИСЛЕТЕ,
        ПРАВИЛНО РЕШЕТЕ И АКО МОЖЕТЕ,
               ТО , ЧРЕЗ  МЕНЕ  – СПЕЧЕЛЕТЕ  ! ! ! 
Лични данни
 • Име                                                 - Петър Богомилов Богданов
 • Националност и гражданство  - българско
 • Място и дата на раждане           - България, 29 ноември 1963 г.
 • Неосъждан
 • Електронни адреси и тел. за контакти
         за  кореспонденция  на
         български и английски

  за кореспонденция на шведски и други езици със специални букви щракнете тук  

  .
  Образование
      1. Средно-специално            -   механотехникум                             78- 82 г.
 • специалност                      -   Технология на машиностроенето
 • квалификация                           -   машинен техник
 • успех, постижения, награди    -  абсолютно отличен ,  златен медал за това  и  още  една  златна  значка от  ТНТМ  за  дипломната  ми работa
 •     2. Първо висше                      -   университет                                    84 - 89 г.
 • специалност                      -   Биотехнология
 • квалификация                           -   инженер-биотехнолог
 • степен                                          -    магистър
 • успех, постижения, награди    -   отличен, първенец на випуска
 •     3. Второ висше                       -   университет                                    86 - 94 г.
 • специалност                      -   право
 • квалификация                           -   юрист
 • успех                                            -   отличен
 • постижения                                -   смайващи, четете в този сайт
 • .
  Други квалификации, умения и дарби
  .  
        1 . мебелист- дизайнер, конструктор и производител на :
  • уникални, стилни, масивни  и  футуристични мебели.Вижте някои от сни- мките им като смело кликнете тук !

        2 .

  стругаро-фрезист , шлосер-монтьор ;

        3 .

  дресьор на :

       
  •  

  служебни, стражеви, спасителни ,ловни , циркови и  домашни  кучета и други животни.

  .    
  .
  Чужди езици  -  Шведски , Руски и Английски
  .

  Самооценка  на езиковите знания

  Р а з б и р а н е

  Г о в о р е н е

  П и с а н е

  .
  Европейско ниво

   Слушане

   Говорене

  Устно общуване Устно изразяване
  .

  Шведски..

  В 1    свободно ползващ  езика

  В 1    свободно ползващ  езика

  В 1    свободно ползващ  езика

  В 1    свободно ползващ  езика

  С1 професионал-но ползващ  езика

  .

  Руски..

  В 1    свободно ползващ  езика

  В 1    свободно ползващ  езика

  В 1    свободно ползващ  езика

  В 1    свободно ползващ  езика

  С1 професионал-но ползващ  езика

  .

  Английски..

  В 1    свободно ползващ  езика

  В 1    свободно ползващ  езика

  В 1    свободно ползващ  езика

  В 1    свободно ползващ  езика

  С1 професионал-но ползващ  езика

  .
  .
  Компютърни умения - Прекрасни
          1. Microsoft Office User Specialist
   

  отлично владея :

  • Win XP Professional, Microsoft Office 2003 - ( Word, Excel, Access, Power Point, Outlook, InfoPath, OneNote, Publisher, Front Page 2002 ,Internet Explorer )

  .  
        2 . ACE  - Adobe Certified Expert
  отлично владея следните софтуерни продукти на Аdobe:
  1. Приложенията за графичен дизайн -  Adobe Illustrator, Adobe In Design Corel Draw, Adobe PhotoShop 8.0 , Adobe Image Ready 8.0 ;

  2. Приложениeто -  Adobe Acrobat 6.0 Professionall - за създаване, четене публикуване и обмяна на документи в универсалния за това формат Portable Document Format (PDF) .

  .  
        3 . Autodesk software user
    много добре владея следния софтуерeн продукт на Autodesk :
  • AutoCAD 2005
  .  
        4 . Специалист-виртуоз  -  Уеб дизайн, Уеб изкуство
   

  отлично владея необходимия ми за сътворяването на Уеб сайтове, Уеб дизайна и Уеб изкуството софтуер, като например :

  • Java Script, Dreamweaver MX 2004, Flash MX 2004, Front Page 2002, Ado- be Go Live , Image Ready 8.0 ,HTLM, XML CSS, FTP ;

  • и всичко друго което ми е необходимо

  .
        5 . Мултимедиен специалист
  Много добре владея различни софтуерни продукти за :
  1. записи възпроизвеждане на музика и всички звукови файлове;
  2. създаване на филми - видеоредактиране.

    
  Стаж в обществени институции

      1. Основател и председател на първата НЕкомунистическа пар-  ........тийна структура в община Белово                                    1989 г.

 • успехи, постижения    - изборни победи с  абсолютни мнозинства, каквито никой, никъде другаде не успя да постигне в България по това време  
 •      2. Първи НЕкомунистически зам.кмет  -  90г., Временните ИК на ОбНС
 •  успехи, постижения                   -     четете по-нататък в този сайт  
 •     3. Първи НЕкомунистически общ. съветник                      1991- 95 г.
 • председател на             - правни, бюджетни и приватизационни комисии
 • успехи, постижения    - четете по-нататък в този сайт
 •     4. Първи НЕзависим общ. съветник                                   1999- 04 г.
 • председател на             - правни, бюджетни и приватизационни комисии
 • успехи, постижения    - четете по-нататък в този сайт
 •      5. Участие в международната политика  -  Европейския съюз
  .
  Стаж в икономиката
 • президент на                  - частно дружество                                        1989- 96 г.
 • управител на                 - частна фирма                                               1997- 02 г.
 • съдрудник в/на              -  две шведски фирми                                    2003 - още
 • управител  на                - частно дружество                                        2005 - още
 • задълженията ми          - четете по-нататък в този сайт
 • успехите ми                    - четете по-нататък в този сайт
 • Други осъществени дейности
      1. Сензационен успех в биотехнологията
 • постижение               -  за  този продукт  (стока, услуга)  бяха привлечени като клиенти повече от 24 000 (двадесет и четери хиляди) граждани  
 •     2. Безпрецедентни и виртуозни постижения в правото
  .
  търговско, данъчно, гражданско, реституционно, осигурително,  административно наказателно, защита правата на човека/народа, международно, промяна на съ- ществуващи правни доктрини в България, методи - техники на правотврочество
  .
 • първа уникална масова дейност в гражданското право  -  за  която  бяха бяха  привлечени като  клиенти  повече от 1 350  ( хиляда триста и петдесет)  граждани  
 • втора уникална масова дейност в гражданското право  -  за  която  бяха бяха  привлечени като  клиенти  повече от 38 000  ( тридесет и осем хиляди )  граждани  
 • първите в  Б-я  наказателни присъди  за  Главни  данъчни  инспектори   и осъждането на държавата , за  престъпленията им  - и  много  доказателства  в снимки, документи и публикации за това- четете по-нататък в сайта
 • върхове в наказателно право - общински кметове и председатели на общи- нски съвети- вече живеят във арести- обяснения за начина, по който  проме- них правната докрина за ненаказуемостта на подобен вид хора - много  дока-зателства в снимки, документи и публикации  - четете по-нататък  в сайта
 • уникален и благороден световен рекорд  -  за радост на изтерзания бълга-лгарски народ - четете по-нататък в сайта    
 • Патенти
 • едно изобретение        -       в  областта  на  биотехнологията
 • две  свидетелства за     -       нови промишлени образци
 • Научни трудове
 • лични  пенсии за изслужено време и старост                -  168 стр. ;     1997 г.
 • вътрешно -правни механизми за принуждаване на съдебната система да функционира според предназначението си               -  320 стр, ;     2002 г.
 • международно-правни механизми за принуждаване на съдебната с-ма да функционира според  предназначението си             -   886 стр. ;     2003 г.
 • Научно-популярна литература
  .

  ..книга - " Всичко за дресировката на кучета - обща, специални и развлекални

    ..телни дресури"    -.  117стр. ;      1994 г.
  .  
  .  
  Публикации          -        повече от 146 в български и чужди издания
  ..
  Членство в неправителствени организации
 • председател на  -  дружество за приятелство между българския и скандина- вските народи 
 • Желани професионални сфери
        1 . фундаментална и приложна наука 
        2 . консултантски услуги - имиграция, живот, работа и бизнес в Скандинавия
        3 . туризъм и хотелиерство
        4 . биотехнологични производства
        5 . уеб дизайн и информационни технологии
        6 . производство               - уникални, стилни, масивни  и футуристични мебели
        7 . търговия                       - недвижими имоти и движими вещи
   
  .
  Желани професионални позиции/длъжности
        1 . генерален мениджър 
        2 . мениджър  - маркетинг, реклама , продажби
        3 . инженер - биотехнолог
        4 . проектант - биотехнологични производства, машини, съоръжения, апарати
        5 . уеб дизайнер
        6 . дизайнер и констуктор- уникални,стилни, масивни и футуристични мебели
        7 . конструктор                   -  машини и съоръжения за домашните майстори
  .
  Желано място на работа
        1 . чужбина  -   където и да е в цивилизования свят
        2 . България -  където и да е
     
  Желани работни условия
        1 . работата  да  изисква  от мен използването най-малко на 50% от инте-лектуалния ми потенциал
  в противен случай, тя не би била интересна и предизвикателна за мен
      
  Желано заплащане
          1 . една работа не може да бъде свършена зле , ако е платена добре
          2 . скъпото винаги излиза по-евтино
   
  Спорт
   
   
  отлично съм трениран (подготвен) и постоянно подържам тази форма за издър- жане и справяне с продължителни, сложни, комплексни и трудни умствени,пси- хически и физически ОГРОМНИ ПРЕНАТОВАРВАНИЯ ! По този начин  с огромен хъс винаги довеждам всичко започнато до успешен край - независимо от  всевъзмо- ожните най-трудни, многостранни и сложни пречки и проблеми.
   
  Упование: – няма невъзможни неща !!!
  Хоби и интереси
    интересите  ми  са  многостранни и подробно са описани в този сайт 
    Но с две думи казано - Всичко, което е за доброто на човечеството ! ! !
     
    Ако желаете да видите още мои снимки, смело кликнете тук !
   
   
  Благодаря Ви, че имахте добрината и търпението да прочетете всичко това !
   

  Ако искате да идете отново към върха на тази страница - кликнете тук !

  .